Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas

Chapter 1

Ekonomiya at Politika ng Pilipinas

Ang kasaysayan ng Pilipinas, mula pa sa panahon ng mga Kastila, ay ang pangunahing nakahubog ng “political mindset” ng mga Pilipino. Dahil sa pagkakaroon ng mga rebolusyon at sari-saring pagbabagong napagdaanan at nalampasan ng politika ng Pilipinas, natuto ang mga Pilipinong ipahayag ang kanilang mga damdamin at nagging bukas din sila sa ideya ng pagbabago.

Simula pa nung panahon ng mga Kastila, ang mga Pilipino ay tinuring ng mga alipin, isang bansang mahina. Nang sumiklab ang unang rebolusyon, natatak sa isip ng mga Pilipino na ang pagbabago ay isang bagay na dapat ipaglaban. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, at nananatiling isang natatanging kaugalian na ng mga Pilipino ang labanan ang mga mang-aapi, kahit pa ang sarili nitong mga pinuno at gobyerno.

Sa makabagong panahon, ang nakasanayan nang pakikipaglaban ay nagiging sanhi rin ng labis na kaguluhan at kawalan respeto sa pamahalaan. Dahil nasanay na ang mga Pilipino na makapagpatalsik ng lumang sistema sa pamamagitan ng rebolusyon, ito na lamang ang natatanging solusyon na kanilang naiisip sa tuwing may kamaliang nagagawa ang gobyerno. Dahil din ditto, nawawalan na ng respeto ang tao sa batas, at nawawalan na ng saysay ang konstitusyong dapat sana ay makapagbibigay sana ng kaayusan sa anumang problemang maaaring kaharapin ng gobyerno.

Makibaka at 8:22 PM

maystar designsmaystar designsmaystar designs
Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com