Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas

Ang Mga May Akda

(Mula sa aklat na Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas)
Si Jose Ma. Sison ay batikang propesor ng syensyang pampulitika at syensyang panlipunan. Siya ang tagapagtatag na tagapangulo ng Kabataang Makabayan (1964) at ng muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas (1968). Kasalukuyan siyang Punong Pulitikal na Konsultant ng Pambansang Nagkakaisang Prente ng Pilipinas (NDFP), Pangkalahatang Konsultant ng International League of Peoples' Struggle (ILPS) at Tagapangulo ng International Network for Philippine Studies (INPS). Si Prop. Sison ang may akda ng Makibaka para sa Pambansang Demokrasya, Rebolusyong Pilipino: Tanaw mula sa Loob (Kasama si Rainer Werning), at Prison and Beyond.
Si Julieta de Lima ang isa sa pinakaunang myembro ng Kabataang Makabayan at tagapagtatag na myembro ng muling tatag na Partido Komunista ng Pilipinas. Kasalukuyan siyang Tagapangulo ng Reciprocal Working Committee on Social and Economic Reforms ng NDFP Negotiating Panel.
Sa paglipas ng mga taon, matatag silang nagpapanatili ng walang paguurung-sulong ng komitment at paglilingkod sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pagpapalayang pambansa at panlipunan.

Makibaka at 4:50 AM

maystar designsmaystar designsmaystar designs
Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com