Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas

Analisis

Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas
At Blue Print of A Viable Philippines:
Isang Pagsusuri


Noong ika-walo ng Agosto, 2005, naganap sa Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, ang pagsusuri at pag presenta ng Blue Print of a Viable Philippines. Ang mga nagpamalas ng kanilang kaalaman tungkol sa Blue Print ay sina: Propesor Randy David, Propesor Renato Constantino Jr., Pangulong Francisco Nemezo, Propesor Isagani Serrano, Roger Posadas at Ma. Victoria Raquiza.

Sa ipinamigay ng babasahin ukol sa kanilang ipinresentang papel, ang pinakaunang premise ay: The Nation is in Crisis.
Pinuna nila ang mabagal na progreso ng Ekonomiya, ang labis na pagdepende sa mga mamamayan sa ibang bansa, ang pulitika na apestado ng kahirapan, ang sistema ng edukasyon, ang paglaganap ng krimen, at ang kawalan ng kredibilidad ng eleksyon, bilang sanhi.
Gaya ng inaasahan, tinalakay din ang mga paraan sa kung papaano masisimulang ayusin ang bansa natin na ayon sa kanila, ay lugmok na sa krisis.
Ang pinakaunang hakbangin, ayon sa kanila, ay bumuo ng isang malakas na estadong debelopmental. Ang estadong ito ay dapat may kakayanan na magpatupad ng mga batas at ng mga programa. Hindi dapat apestado ng media, pulitika, at kung ano-ano pang aspeto ang estadong ito. Ang progreso ay patungo sa pagkaka-pantay-pantay, upang ang progreso ng mga malalaking mamamayan ay hindi naaapakan ang progreso ng karaniwang mamamayan.

Puna sa Gobyerno at Rekomendasyon
Ayon sa Blue Print, hindi pagbabago ng sistema ang solusyon sa krisis. Ang pagbabagong sistema ay isa lamang pagtatakip o maagap na solusyon pero hindi ito makakatulong sa malayong panahon. Ang pagbabago ng sistemang party-list upang mabago ang mga partido at alyansa, ang sinasabing solusyon sa krisis Pulitikal ng bansa.

Puna sa Utang at Rekomendasyon
Pinupuna sa Blue Print ang isang paikot-ikot at walang katapusang proseso ng pag-utang at pagbayad ng utang. Ayon dito, ang ganitong uri ng proseso ay nagsasakripisyo ng mga pangunahing pangangailangan ng mamamayang Pilipino.
Nirerekomenda ng Blue Print na aralin ng mabuti ang utang na nakuha, pati na rin ang sanhi nito. Pangalawa, nirerekomenda din nito ang kontrobersyal na 5-yr Debt Relief, upang magkaroon tayo ng sinasabing “breathing space,” na magbibigay daan sa pansamantala, subalit malaki at makabuluhang pagbabago.
Puna sa Industriyalisasyon at Rekomendasyon
Ayon sa Blue Print, masyado na ang pagdepende ng ating ekonomiya sa pagpasok ng foreign investments, kung kaya’t nakakaligtaan na nitong palaguin ang ating mga industriya.
Sinasabing ang dahilan nito ay ang mga produktong hindi akma sa global market, mga produktong hindi kayang makipagsapalaran sa labas.
Ang rekomendasyon ng Blue Print ay paggawa ng isang industriyal na stratehiya na tutulong sa sector ng Agrikultura na gumawa ng mga produktong competitive.

Puna sa Agrikultura at Rekomendasyon

Isinasaad sa Blue Print na ang malaking sagabal sa pagunlad ng sector ng agrikultura sa ating bansa ay ang kawalan ng badjet. Dahil sa kawalan ng badjet na ito, nawawalan ng pagkakataon na magsaliksik tungkol sa mga maaaring mag palago ng sector na ito.
Ang pinakapundasyon ng mga magiging pagbabago ng sector ng agrikultura ay ang pagimplementa ng Agrarian Reform. Kung ito ay magagawan ng paraan, ang mga magsasaka ay magkakaroon ng akses sa pautang na maaaring gamitin upang mapagbuti ang kanilang sector.

Puna sa Agham at Teknolohiya, at Rekomendasyon
Ang Departamento ng Agham at Teknolohiya, ayon sa Blue Print, ay walang kapabilidad upang palaguin o di kaya’y gumawa ng programa para sa Agham at Teknolohiya.
Dahilan narin sa kahinaan ng mga industriya ng Pilipinas, nawawalan ng motibasyon ang pagunlad ng sector ng Agham at Teknolohiya.
Gaya ng sa pagpapalago ng industriya, ang maaaring paraan lamang ng pagpapalago ng sector ng agham at teknolohiya ay ang pag gawa ng isang sistema kung saan ang takbo ng progreso ay nasa iisang landas lamang at hindi hiwahiwala o magkakalayo.

Puna sa Edukasyon at Rekomendasyon
Habang ang ibang mga bansa sa daigdig ay nagiisip na ng mga moderno at progresibong paraan ng pagtuturo, an gating bansa naman ay nagiisip ng mapagkukuhanan ng pondo para malutasan ang kakulangan sa kagamitan, mga guro at mga klasrum.
Dahil narin sa napakalaking utang na pilit na binabayaran ng gobyerno, malaking porsyento ng badjet na nararapat sana sa programa ng edukasyon ay napupunta sa pagbabayad ng mga utang.
Ang isang mainam na solusyon ay ang pagpalaki ng badjet para sa edukasyon na siya namang magiging isang mabuti at mainam na investment para sa malayong hinaharap.

Marami pang ibang puna ang Blue Print. Meron pa sa kalakal, sa enerhiya, sa labor at employment, etc. Ang Subalit, iisa lamang ang daing ng lahat ng mga puna at rekomendasyon. Kinakailangan ng iisang sistema ng pagpapatakbo, komunikasyon sa loob ng bawat departamento, integrasyon at higit sa lahat, transparency.


Ang “Blue Print” at ang “Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas”

Gaya ng Blue Print, ang Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas ay isang pagpuna sa Gobyerno at pagpahayag ng mga rekomendasyon upang mapagbuti ang bansa.
Pareho ang pundasyon ng kanilang puna: na ang sambayanan, simula pa noong panahon ng pagkakasulat ng aklat nina Sison at Sison, ay lugmok na sa krisis.

Konteksto
Ang Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas ay isinulat sa panahon kung saan matunog na ang daing ng mga Pilipino na itigil ng gobyernong Marcos ang pilit na pagsunod sa mga alituntunin ng Amerika.
Ika nga ng mga aktibista noong panahong Marcos, naging “Tuta” na ni “Joe” si Marcos. Mula sa punto de bista na ito sinimulan ni Sison ang pagpuna sa Gobyerno.
Ilang dekada na ang nakalipas, ayon sa aklat, ay ang bansa ay patuloy paring sumusunod sa imperialismo ng Amerika.
Ayon sa aklat, ito ang pinakamalaking balakid sa pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Kung masosolusyunan lamang ito at mabigyan ang bansa ng pagkakataon na tumayo sa sariling paa, maaaring magsimula na ang paglakbay patungo sa ibang direksyon.

Maging ang Blue Print ay naniniwala na masyado na tayong matagal na sumusunod sa kanluraning pagiisip n asa panahon ngayon ay taglay na lamang ng mga elitista. Lugmok na sa kahirapan ang ating bansa subalit talamak parin ang pandaraya at korupsyon.
Hinihikayat ng mga nagsulat ng Blue Print, gaya narin ng mga may akda ng Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas ang pagbabago ng sistema mula pa sa pinaka-ugat.

Maaaring sabihin na walang paraan upang maipatupad ang pagbabago subalit, sa konteksto noon at konteksto ngayon, mashado nang malalim at malayo ang pinagugatan ng problema kung kaya’t napapanahon na na ito ay hukayin at palitan ng panibago.
Totoong isa paring palaisipan kung sino ang magpapatupad ng mga pagbabagong iminumungkahi ng “Ekonomiya at Pulitika ng Pilipinas” at ng “Blue Print for a Viable Philippines.” Walang naghahamak na gumawa ng malaking pagbabago sa takot na masisi o masira sa bayan. Subalit kung tayo ay sobra na sa kahirapan, hindi ba’t nararapat na bigyan ng pagkakataon ang malaking pagbabago, gayong ang mga maliit na pagbabago ay hindi na nadarama ng maliliit na mamamayan?
Maaari rin na ang kinakatakutan ng marami ay ang malaking pagbabago na bubuwag sa status quo. Subalit para sa mga tunay na mamamayan, na nagiisip ng kapakanan ng buong bayan, ang pagbubuwag ng status quo ay isa lamang maliit na kabayaran sa isang maliwanag at magandang kinabukasan.
Makibaka at 11:13 PM

maystar designsmaystar designsmaystar designs
Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com